Privacy verklaring

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door Stad Antwerpen en Port of Antwerp (tallships@antwerpen.be), hierna de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken genoemd,  verwerkt.

Doel van de verwerking

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verstrekken van de door u gevraagde info betreffende onderstaande onderwerpen:

  • Jongeren (15-25j) die zich kandidaat stellen om trainee te worden op een schip
  • Bedrijven die meer info willen over de sponsor- en hospitalitypakketten
  • Burgers die meer info willen over het event of vrijwilliger willen worden

Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken door een mail te sturen aan tallships@antwerpen.be

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen en Port of Antwerp geven uw persoonsgegevens door aan volgende partij(en):

Balthazar Events

Keizerstraat 62a, 2000 Antwerpen

hello@balthazarevents.be

+32 3 227 33 15

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens zullen tot 31/8/2022 bijgehouden worden door stad Antwerpen.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens door stad Antwerpen gewist.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met tallships@antwerpen.be

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be. Dat kan ook via dpo@portofantwerp.com.