Over The Tall Ships Races

Sail Training International

The Tall Ships Races zijn een initiatief van Sail Training International (STI). Deze non-profit organisatie geeft jongeren de kans om te leren zeilen, ongeacht hun (sociale) achtergrond, nationaliteit, cultuur, religie en geslacht. De focus van The Tall Ships Races ligt niet op de competitie, maar op het educatieve, sportieve en maatschappelijke aspect. Hiermee stimuleert STI wederzijds begrip, respect en vriendschappen die landsgrenzen doorbreken. Dit leverde hen in 2007 een nominatie op voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Jongeren leren scheepsknopen - The Tall Ships Races 2022
Stad Antwerpen - Tall Ships Races 2022

Stad Antwerpen

Antwerpen ligt in het hart van Europa en huisvest de tweede grootste haven van het continent. Dankzij deze unieke ligging staat de stad nooit stil en stromen invloeden van over de hele wereld het Antwerpse leven binnen. In deze metropool gaan economische innovaties en culturele ontwikkelingen hand in hand. Maar bovenal is Antwerpen een stad die leeft. Meer dan 173 verschillende nationaliteiten noemen Antwerpen hun thuis en laten de Scheldestad elke dag opnieuw bruisen. De Antwerpenaren zijn dan ook trots om hun traditie als host port verder te zetten en The Tall Ships Races voor de zevende keer te verwelkomen in hun stad.

 

Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De Antwerps-Brugse haven is de nummer 1 exporthaven van Europa. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs. Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst.

Port of Antwerp - Tall Ships Races 2022
STAB zeilen hijsen - The Tall Ships Races 2022

Sail Training Association Belgium

Sail Training Association Belgium (STAB) is een overkoepelende organisatie voor zeilen in België. Met het project We-Sail wil de organisatie vooral inzetten op zeiltraining voor jongeren. Ze leren niet alleen de zeilen te hijsen of te werken met een kompas, maar leren ook samen te werken, te communiceren en probleemoplossend te denken. STAB is een van de medeoprichters van Sail Training International.